Organització industrial

Les indústries requereixen d’una adaptació constant als canvis tecnològics i a les noves metodologies organitzatives, per tal que les seves operacions siguin molt eficient en costos, evitant consumir més recursos dels que realment es necessiten,  i garanteixin que els seus productes i processos puguin ser actualitzats i competitius.

Els serveis de Novatec per a l’organització industrial cobreixen les diferents fases tant a nivell de disseny estratègic com operatiu: 

 

Estratègia d'Operacions

Selecció i disseny del producte i serveis.

Selecció i disseny del procés i la cadena de valor.

Selecció de prioritats competitives.

Disseny de l’estratègia d’operacions.

Localització i distribució en planta, 

Disseny de cadenes de muntatge i llocs de treball, 

Integració de Lean Manufacturing, estructuració global de les operacions. 

Pla d'Operacions

Preparació del pla d’activitats

Participació del personal nacional i internacional del projecte

Disseny del subsistema productiu

Disseny i planificació de la cadena de subministrament

Gestió d’estocs amb demanda independent

Planificació agregada i Programació mestra de la producció

Planificació de necessitats de materials

Planificació dels recursos de fabricació

Gestió i control de la qualitat

Pla de gestió del manteniment productiu 

A Novatec disposem del know how i de l’experiència necessària per assessorar ens els àmbits de:

Industrialització de producte

Els assessors de Novatec han industrialitzat nous productes des de fa mes de 20 anys, i coneixen bé que passar dels prototips o pre-series dels nous productes a la fase industrial sempre es un procés crític per a l’èxit del producte a nivell de costos, productivitat i qualitat.

El servei consisteix en la realització  d’estudis previs amb l’objectiu d’assegurar la viabilitat d’industrialització del producte o família de productes, així com en l’acompanyament en la presa de decisions durant el procés d’industrialització.

Optimització de processos i operacions

Els assessors de Novatec han industrialitzat nous productes des de fa mes de 20 anys, i coneixen bé que passar dels prototips o pre-series dels nous productes a la fase industrial sempre es un procés crític per a l’èxit del producte a nivell de costos, productivitat i qualitat.

El servei consisteix en la realització  d’estudis previs amb l’objectiu d’assegurar la viabilitat d’industrialització del producte o família de productes, així com en l’acompanyament en la presa de decisions durant el procés d’industrialització.

MEMBRES / ACREDITATS A:

CONTACTE :

Avda. Diagonal, 177 – 5a planta

Imagina Building – 08018 Barcelona

Telf: +34 935-477-434

Email: info@nvtc.es